יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהל תכניות מיוחדות לוח חופשות חדר מורים יצירת קשר
מדינת ישראל נבנתה על-ידי עולים שהגיעו לארץ טרם הקמתה ולאחר מכן.מפעל העלייה הוביל לבניית החברה הישראלית המגוונת ורבת התרבויות, והוא אחד מהמאפיינים המייחדים את עם ישראל ואת מדינת ישראל.תלמידי בית הספר לומדים ומתחברים למשמעות העלייה בארץ ישראל דרך ספרים ויצירות ספרותיות, מפגשים וסיפורים אישיים.

הורים ותלמידים יקרים, שבוע למידה בנושא העליות לישראל שכותרתו "עליות זה להיות" יתקיים במערכת החינוך מיום ראשון, ב' במרחשוון תשע"ח, 22.10.2017, ועד יום שישי, ז' במרחשוון תשע"ח, 27.10.2017. במהלך שבוע זה יילמד נושא העליות לארץ באופן מרוכז במסגרת מקצועות הלימוד השונים וכן באמצעות פעילויות חברתיות. הנושא השנה מקושר לנושא השנתי של מערכת החינוך : 70 שנה לעצמאות מדינת ישראל – 70 שנות עלייה. שם וזהות-חשיבות השם הפרטי עבור האדם תוך הבנת ההקשר התרבותי והמשפחתי. בתרבויות רבות השם שניתן לילד הוא בעל משמעות רבה. לעיתים פירוש השם מרמז על האופי התרבותי בארץ בה נולד. במקרים רבים השם מרמז על התרבות המשפחתית או על המאווים והציפיות המלווים את לידת הילד החדש. בעבר היה מקובל לשנות שמות עם העלייה לישראל ולהחליף את השם שניתן בארץ המוצא לשם עברי. כיום נוטים אנשים לשמור על שמם המקורי. מטרות:  להעלות את המודעות למקומו של השם הפרטי ולחשיבותו עבור האדם.  להבין את הזיקה הקיימת בחלק מהשמות בין משמעות השם לזהות של האדם.  להעמיק את ההיכרות ההדדית בין תלמידי הכיתה באמצעות הבנת שמם בהקשר התרבותי והאישי- משפחתי.

 
....
....
....