יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהל תכניות מיוחדות לוח חופשות חדר מורים יצירת קשר
תקנון זה מהווה בסיס עקרוני להתנהלות המורים והתלמידים בבית הספר.

חוקי בית הספר באים להבטיח את שלומם, את ביטחונם ואת רכושם של כל הבאים בשעריו. מתוך הבנה, כי קיים קשר בין סיפוק הצרכים הבסיסיים של הפרט לבין קידום יכולותיו. ביה"ס פועל על פי חוזרי מנכ"ל המגדירים כללים, נהלים וסמכויות של בעלי תפקידים להבטחת בטיחות התלמידים ועושה פעולות להטמעתם בין כותלי ביה"ס. כל החוקים תקפים בתחומי בית-הספר ובמהלכה של כל פעילות בית-ספרית אחרת, מחוץ לכתליו: הסעה, טיול, ביקור במוזיאון וכדומה. המורים ימלאו אחר כלל סעיפי תקנון זה ויכבדו אותם, כמשמשי דוגמא אישית לתלמידים. המורים יצרו אקלים של גינוי מוחלט לכל ביטוי של אלימות המתרחש בין כתלי ביה"ס. המורים ימנעו משימוש בשפה בוטה, מעליבה כלפי תלמידים ויהוו דוגמה לחיקוי לבאי בית הספר. המורים יתנו מענה לצורכיהם השונים של התלמידים תוך יצירת אווירה חמה ונעימה ומתן כבוד לכל תלמיד ותלמידה. המורים יטפלו בבעיות חברתיות הקיימות בכיתה. המורים ישתפו פעולה עם הורי התלמידים למטרת קידום וחיזוק התלמידים בבית-הספר. המורים ידווחו להורי תלמיד/ה על כל שינוי משמעותי שחל במצבו/ה הלימודי, חברתי, התנהגותי וכיוצא בזה. דרכי הערכת תלמיד: על התלמידים למלא באופן שוטף, לאורך כל שנת הלימודים את כלל המטלות הלימודיות המוטלות עליהם ולהשתדל לעמוד בהן בצורה המיטבית.על התלמידים לעמוד בלוחות הזמנים להגשת המטלות הלימודיות כפי שיקבעו על ידי המורים, (שעורי בית, הכנת עבודות/דגמים, התכוננות למבחנים/מבדקים וכו').במידה ולא עמד תלמיד במטלה לימודית אשר הוטלה עליו, ידווח על כך למורה.על התלמידים להגיע לכל שיעור מוכנים עם כלל הציוד הנדרש אליו.יש לשמור על טוהר הבחינות. לוח זמנים: יש להגיע בזמן לשיעורים, לפי לוח הזמנים בתחילת היום ובסוף ההפסקות, גם בהעדר צלצול. אין להישאר במגרשים, או במסדרונות בית הספר לאחר הצלצול. בתום הלימודים אין להישאר בשטח ביה"ס, או ברחבה שלפניו למעט לשעורים פרטניים, צהרון, ולהקת המחול של בית הספר. השהייה במסדרונות בית הספר ללא השגחת מורה, או בתום יום הלימודים אסורה לחלוטין. השארות התלמידים ברחבה בתום הלימודים ללא השגחה גוררת אירועי אלימות העלולים לסכן את התלמידים, בנוסף היא פוגעת במנוחת השכנים. דרכי אכיפה לאחר שלושה איחורים ישלח מכתב להורים. אם האיחורים ימשכו יוזמנו ההורים לשיחת בירור עם המחנכת. במידה והאיחורים ימשכו יעבור הטיפול לקצינת ביקור סדיר עפ"י חוק. אם תלמיד יישאר בביה"ס עם תום הלימודים, ללא סיבה מוצדקת יקבל מכתב משמעת עם העתק לתיק תלמיד. אם ימשיך להישאר יוזמנו הוריו לשיחת בירור. במידה וימשיך להישאר יושעה. זכרו האחריות על התלמיד בתום הלימודים מוטלת על ההורים בלבד! הופעה יש להגיע בתלבושת ביה"ס נקייה ומסודרת בכל ימות השבוע כולל הפעילויות מחוץ לכותלי ביה"ס. לבקשת מועצת התלמידים באישור ההנהלה אושר לתלמידים להגיע ביום שישי ללא תלבושת אחידה. אין לענוד נזם על האף, הגבות, או בכל מקום אחר על הפנים והגוף. אין לצבוע שיער. אין להגיע לביה"ס עם לק על ציפורני הידיים, או הרגליים. תלמדי השכבה הבוגרת ה'- ו' הרוצים ללבוש מכנסיים קצרים נדרשים להגיע עם מכנסיים המגיעים עד הברך. יש לנעול סנדלים ונעליים סגורות. אין להגיע בקבקבים, או בסנדלי ים, מותר להגיע בקרוקס במידה והנעל רכוסה. דרכי אכיפה תלמיד אשר יגיע ללא תלבושת יידרש להחליף לחולצה הנמצאת בביה"ס, במידה ויסרב יוזמנו הוריו להביא לו חולצת תלבושת. תלמיד אשר יגיע בשיער צבוע ישלח באותו יום לביתו ויצבע את שערו לצבע שיערו הטבעי. תלמיד אשר יגיע עם נזם יתבקש להורידו לאלתר. במידה ויסרב יוזמנו הוריו. מהלך השיעור : יש לפעול במשותף למען השגת אוירה מיטבית המאפשרת למידה בכיתה. על התלמידים להתנהג בכבוד הדדי: הן אחד כלפי השני והן כלפי המורה המלמד בכיתה. יש להישמע להוראות מבוגרים בעלי הסמכות במהלך השיעור. על התלמידים להגיע מוכנים לשיעור עם כל הציוד הנדרש (כלי כתיבה וציוד לימודי). אין לצאת מחדר הכיתה במהלך השיעור ללא אישור. אין לפטפט בשיעור ולהתפרץ לדברי האחר. במהלך השיעור כולו יישארו התלמידים ישובים במקומם, אלא אם כן אישרה המורה קימה מהמקום, כחלק מפעילות השיעור או על פי שיקול דעתה. דרכי אכיפה: תלמיד אשר יפריע בשיעור יקרא לשיחת ברור עם המורה. במידה וההפרעות תמשכנה יקבל מכתב משמעת עם העתק לתיק תלמיד. לאחר שלושה מכתבי משמעת יוזמנו ההורים לשיחה. במידה וההפרעות ימשכו התלמיד יושעה. תלמיד אשר לא נכנס לשיעור, או יצא ללא אישור יקבל מכתב משמעת עם העתק לתיק התלמיד וילמד בכיתה אחרת עד תום הלימודים.מהלך ההפסקה: אין לצאת עם אוכל מהכיתה, האכילה במסדרונות אסורה. אין לשחק בכדור במבנה ביה"ס ובחזיתות. אין לרוץ במסדרונות ביה"ס מטעמי בטיחות. יש לשחק במגרשים רק על פי לוח התורנות שנקבעה. כדור שנזרק מחוץ לגדרות ביה"ס, יובא בליווי מבוגר בלבד. דרכי אכיפה אם תלמיד ישחק בכדור במסדרונות ביה"ס – כדורו יוחרם ויימסר להוריו. משחק חוזר ונשנה בכדור הכדור יוחרם ותישלל גם ההפסקה מהתלמיד. כיתה שתשחק כדורגל במגרש בניגוד ללוח התורניות תוזהר, בפעם הבאה שתנהג כך יישלל מילדי הכיתה המשחק במגרש למשך שבוע. אם תלמיד או תלמידי כיתה יתנהגו באלימות במשחק הכדורגל ייאסר עליהם לשחק כדורגל מספר ימים (בהתאם לחומרת המעשה) תלמיד אשר ינהג באלימות כלפי חבריו בהפסקות - ישללו הפסקותיו והוא יישב בהשגחה ליד חדר מורים. יחס למבוגר ולחבר: אלימות פיזית ומילולית אסורה לחלוטין יש להימנע מכל אלימות ותוקפנות כחלק ממשחק, או בכוונה תחילה (לדוגמא: מכות, יריקות, השלכת חפצים). לא תהיה אמירה פוגעת כלפי אדם אחר בכוונה תחילה, כנקמנות, או כחלק ממשחק למשל : קללות, השמצות וכד' במידת הצורך, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למבוגר באזור. (בהפסקה – מורה תורן, בשיעור למבוגר בכיתה) יש להימנע מאלימות מילולית הכוללת אמירות עוינות, קללות והשמצות. דרכי אכיפה ביה"ס מגנה שימוש באלימות מילולית ופיזית ולכן התגובה תהיה חד משמעית מיידית וחריפה: שיחת משמעת לאזהרה ומכתב יידוע להורים ורשום בתיק תלמיד. אם תשנה האלימות השעיה! כבוד באי ביה"ס לא תהיה פגיעה בכבודו, או בפרטיותו של אדם אחר. (תלמידים, הורים, מורים, עובדי מנהלה, סטודנטים וכד' ) יש לשמור על כבודו של כל תלמיד ומבוגר בביה"ס ולדבר בנימוס ובטון נמוך. בריונות ונידוי : בבית ספרנו אסורים, בתכלית האיסור, איומים, הפחדות, הצצה לתאי שירותים, נגיעה ללא הסכמה, סחיטות, חרם או נידוי באופן ישיר, או באמצעות גורם אחר, שימוש לרעה ב"פייס בוק" (השמצות, התחזות קללות), או בכל אמצעי אלקטרוני אחר. דרכי אכיפה דווח לפקידת סעד, לחוק נוער, לפיקוח ולשוטר הקהילתי והשעיה עד שלושה ימים! ציוד ושמירתו: יש לשמור על הציוד והרכוש האישי, הכיתתי, והבית ספרי ולהקפיד לארגנם בתום כל פעילות. אין להשאיר רכוש אישי יקר ללא השגחה (אפשר לשאת כסף, כרטיסיה, מפתחות וכדומה בפאוץ' צמוד לגוף). ביה"ס אינו אחראי על רכוש אישי. אסור, בתכלית האיסור, להביא לביה"ס מכשירים ואביזרים חדים או מסוכנים. (כולל מכשירי לייזר).דרכי אכיפה תלמיד אשר חיבל ברכוש ביה"ס יחויב בתיקונו. כנ"ל לגבי פגיעה ברכוש חבריו לכיתה ולביה"ס. במקרים חריגים יאלץ להישאר עם אב הבית לאחר שעות הלימודים כדי להשיב את אשר פגם על כנו. ניקיון חובת השמירה על ניקיון בית-הספר ומניעת לכלוכו חלה על כל הבאים בשעריו – סגל ביה"ס, הורים ותלמידים כאחד. סעיף זה מתייחס לכלל שטחי בית-הספר – כיתות לימוד, מרחבים, חצרות, חדרי שירותים. הפסולת תושלך לפחים בלבד. יש לשמור על חדרי השירותים נקיים וראויים לשימוש לאורך כל שעות היום. יש לשמור על הכיתות נקיות ולבצע תורנויות. שחרורים: שחרור במהלך יום לימודים יאושר ויתאפשר רק עם אישור הורי התלמיד ועם הגעת הורה תלמיד/מבוגר אחראי בעל סמכות לאספו. דרכי אכיפה: לא נאפשר לתלמיד לצאת בשעות היום מביה"ס ללא לווי של מבוגר! היעדרויות על תלמיד שהחסיר עד 3 ימים יש להביא אישור מההורים או מרופא על היעדרות מביה"ס ע"פ הנסיבות. היעדרות מעל 3 ימים מחייבת אישור מרופא. דרכי אכיפה: במידה ותלמיד יעדר פעמים רבות ומדי שבוע ללא הצדקה, יועבר הטיפול בו לקצינת ביקור סדיר. אחריות בית הספר במקרה היעדרות על המחנכות ליצור קשר טלפוני עם ביתו של התלמיד שנעדר מבית-הספר שלושה ימים. כל מחנכת תדאג להפעלת מנגנון, שיפעל בתוך כיתתו, למטרת איסוף ומסירת חומר לימודים כתוב, עבור תלמידים שנעדרו מלימודים. אחריות השלמת החומר על התלמיד הנעדר. השלמת חומר לימודי חסר, עקב היעדרות מפאת אירועים ונסיעות משפחתיות, באחריות התלמיד והוריו. על ביה"ס לעדכן את הורי התלמידים מראש ובכתב על כל שינוי בהמשכו של יום לימודים. טלפונים ניידים: על התלמידים חל איסור שימוש בטלפונים ניידים במהלך שעות הלימודים. במידה ותלמיד מגיע עם טלפון נייד עליו לסגור אותו ולהניחו בתיק עד צאתו ממבנה בית הספר. דרכי אכיפה: ביה"ס אינו אחראי על נזק שיגרם לטלפון נייד, או במידה ויאבד.במידה ותלמיד ידבר, או ישחק בטלפון הנייד בשעת שיעור, או בהפסקות הנייד יוחרם ויוחזר רק להוריו. תום הלימודים: הלימודים מסתיימים עם הצלצול. ההורים (במיוחד הורי השכבה הצעירה) מתבקשים לאפשר לכיתות לסיים את יום הלימודים באווירה רגועה. ההורים מתבקשים לשמור על השקט במסדרונות. אנו מבקשים, כי ההמתנה לתלמידים תעשה בקומת הכניסה לביה"ס ע"מ שהשקט ישמר. אין להוציא תלמידים לפני סיום הלימודים ללא סיבה מוצדקת! זכרו: התקנון מחייב אנו מאמינים, כי הקפדה על הכללים תיצור אווירה שקטה ותרבותית, אשר תאפשר לכל באי ביה"ס להרגיש בטוחים ושייכים.