יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהל תכניות מיוחדות לוח חופשות חדר מורים יצירת קשר
לוח החגים והחופשות בבתי הספר- תשע"ח

לוח חופשות תשע"ח קישור ללוח חופשות במשרד החינוך- לוח חופשות החגהתאריךהערותראש השנהערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים רביעי, חמישי ושישי, כ"ט באלול התשע"ז עד ב' בתשרי התשע"ח, 22-20 בספטמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ד' בתשרי התשע"ח, 24 בספטמבר 2017.יום הכיפוריםערב החג ויום החג, הימים שישי ושבת, ט'-י' בתשרי התשע"ח, 30-29 בספטמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"א בתשרי התשע"ח, 1 באוקטובר 2017.חג הסוכותערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום רביעי, י"ד בתשרי התשע"ח, 4 באוקטובר 2017, עד יום שישי, כ"ג בתשרי התשע"ח, 13 באוקטובר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשע"ח, 15 באוקטובר 2017.חג הסיגד*יום חמישי, כ"ז בחשוון התשע"ח, 16 בנובמבר 2017(הוקדם) חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.חנוכהמיום חמישי, כ"ו בכסלו התשע"ח, 14 בדצמבר 2017, עד יום רביעי, ב' בטבת התשע"ח, 20 בדצמבר 2017.הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בטבת התשע"ח, 21 בדצמבר 2017.ט"ו בשבטיום רביעי, ט"ו בשבט התשע"ח,31 בינואר 2018ט"ו בשבט הוא יום לימודים.פוריםהימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד וט"ו באדר התשע"ח, 28 בפברואר 2018, 2-1 במרס 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר התשע"ח, 4 במרס 2018.פסחמיום חמישי, ו' בניסן התשע"ח, 22 במרס 2018, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ח, 7 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ח, 8 באפריל 2018.יום העצמאותיום חמישי, ד' באייר התשע"ח, 19 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ח, 20 באפריל 2018.הוקדםל"ג בעומריום חמישי, י"ח באייר התשע"ח, 3 במאי 2018. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ח, 4 במאי 2018.יום ירושליםיום ראשון, כ"ח באייר התשע"ח, 13 במאי 2018יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.חג השבועותערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ח, 21-19 במאי 2018. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ח, 22 במאי 2018. 4. ימי צום* היוםהתאריךהערותצום גדליהיום ראשון, ד' בתשרי התשע"ח, 24 בספטמבר 2017 נדחהעשרה בטבתיום חמישי, י' בטבת התשע"ח, 28 בדצמבר 2017תענית אסתריום רביעי, י"ג באדר התשע"ח, 28 בפברואר 2018שבעה עשר בתמוזיום ראשון, י"ח בתמוז התשע"ח, 1 ביולי 2018נדחהתשעה באביום ראשון, י' באב התשע"ח, 22 ביולי 2018נדחה * בבתי הספר שהמורים והתלמידים צמים בהם יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.