יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהל תכניות מיוחדות לוח חופשות חדר מורים יצירת קשר

בית ספרנו שם לעצמו כמטרה לפתח תחושת שייכות של התלמידים אל הקהילה בה הם חיים .אנו מאמינים כי תלמיד המרגיש שייך לחברה הוא כזה המכיר את נכסיה התרבותיים בתחומים שונים: שפה , אומנויות שונות , מדעים וטכנולוגיה, אהבת הארץ ומורשת העם היהודי. צוות בית הספר ייצור אווירה מקבלת , תומכת ומכילה שתאפשר לכל תלמיד לחוש מוגן ובעל מסוגלות גבוהה וישקוד על יצירת תחושת השייכות. התפיסה החינוכית – חברתית העומדת בבסיס התוכנית מעוניינת לפתח תלמידים אשר בד בבד עם הקניית הכלים והמיומנות של רכישת ובניית ידע ירחיבו את עולמם התרבותי , החברתי ויפתחו זיקה לחברה ולתרבותה. בית הספר יכוון לכך שהערכים אותם ירכשו התלמידים בתחומי האומנויות והמדעים יהוו נכס רוחני חשוב בחיי החברה והיצירה בעתיד. המיומנות אותן ירכשו התלמידים בתחומי האומנויות והמדעים יאפשרו להם לבטא את הידע שרכשו וצברו במגוון דרכים. בית הספר יכוון את התלמידים למצות את מרב יכולותיהם ולהביא אותם לכדי מצוינות באמצעות חשיפתם לאסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה ושילובם בתכני הלימוד. שיעורי המדעים והאומנויות יזמנו אף הם פיתוח צורות חשיבה שונות , הרחבת מעגלי ידע והתייחסות , ואלו יאפשרו בחירה רחבה יותר וניצול מרבי של יכולותיהם וכישוריהם.